ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ


Моля свържете се с нас ако се интересувате от този продукт.

Видовете ток и възможностите за лечение при съвременните апарати за електротерапия са много разнообразни. Диадинамичните токове, които имат изразен болкоуспокояващ ефект и съдоразширяващ ефект.

При много от спортните травми и заболявания се използва електролечение с интерферентни токове. Тези токове са широко използвани заради терапевтичните ефекти, добра поносимост и проникване и възможност за работа с по-високи интензитети.

Йонофорезата е метод на лечение с галваничен ток. Под действието на правия ток лекарствените йони проникват в тъканите, където оказват лечебното си въздействие.

Ние също препоръчваме