РЕХАБИЛИТАЦИЯ ВЪВ ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

CAPRI - КООРДИНАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЯТА НА РЪКАТА

CAPRI - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КООРДИНАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЯТА НА РЪЦЕТЕ   CAPRI е терапевтично устройство, което може... ..