MASKIN PRO - LED фототерапия на лице


Моля свържете се с нас ако се интересувате от този продукт.

Свойствата на цветове, които дават живот на твоята светлина

Количеството енергия на всеки цвят е обратно пропорционално на
дължина на вълната.

Колкото по-висока е дължината на вълната, толкова по-надълбоко е 
проникването на светлината в кожата и съответно това става с по-нисък енергиен заряд.

ВСЕКИ ЦВЯТ ИМА СВОЯТА ЕНЕРГИЙНА ЧЕСТОТА


Всеки цвят взаимодейства с клетките по различен начин. Тъй като дермалните несъвършенства могат да бъдат дешифрирани като промяна на клетъчната вибрация, интерференцията на определен цвят може да промени вибрационното състояние на тъканта, възстановявайки целостта на кожата и нейната устойчивост.В допълнение, облъчването на кожата с определен цвят улеснява предаването на различни активни съставки от козметиката, прилагана върху лицето.

Броят сесии, необходими за получаване на ползи от инфрачервеното NIR лечение може да варира в зависимост от състоянието на кожата. Препоръчваме от 8 до 10 сесии, веднъж или два пъти в седмицата, така че да се възползвате във времето отгореспоменатите стимулиращи ефекти.

Важно е да се отбележи, че предимствата на инфрачервения NIR спектър е прогресивно и че резултатите могат да зависят от човека. Някои хора може да забележат подобрения след няколко сесии, докато други може да изискват по-дълъг период на експозиция.

.

   

Ние също препоръчваме